กระดาษต่อเนื่อง TKS
9X11 3 ชั้น
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

กระดาษต่อเนื่อง TKS
9X11 3 ชั้น

Available: In Stock
565.00 ฿

*เนื้อกระดาษคาร์บอนคุณภาพสูง ได้มาตรฐานตามน้ำหนักแกรมทุกแผ่น
*ข้อมูลในสำเนา คมเข้ม ชัดเจน ครบถ้วน อ่านง่าย ไม่เลอะเลือน
*ไร้เส้นบรรทัด รองรับแบบฟอร์มที่ออกแบบเองหรือโดยองค์กร
*ปรุฉีกง่าย มีระบบการซ้อนชั้นที่ดี ทำให้กระดาษไม่ติดเครื่องพิมพ์
*เหมาะสำหรับพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี
*ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ระบบ Dot Matrix (หัวเข็มกระแทก)
*กระดาษต่อเนื่องแบบ : แนวตั้ง
*ชนิดกระดาษ : คาร์บอน/ไม่มีเส้น
*จำนวนชั้น : 3 ชั้น
*สี : ขาว
*กระดาษหนา : 50 แกรม
*ขนาดกระดาษ (กว้าง x ยาว) : 9 x 11 นิ้ว

*เนื้อกระดาษคาร์บอนคุณภาพสูง ได้มาตรฐานตามน้ำหนักแกรมทุกแผ่น
*ข้อมูลในสำเนา คมเข้ม ชัดเจน ครบถ้วน อ่านง่าย ไม่เลอะเลือน
*ไร้เส้นบรรทัด รองรับแบบฟอร์มที่ออกแบบเองหรือโดยองค์กร
*ปรุฉีกง่าย มีระบบการซ้อนชั้นที่ดี ทำให้กระดาษไม่ติดเครื่องพิมพ์
*เหมาะสำหรับพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี
*ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ระบบ Dot Matrix (หัวเข็มกระแทก)
*กระดาษต่อเนื่องแบบ : แนวตั้ง
*ชนิดกระดาษ : คาร์บอน/ไม่มีเส้น
*จำนวนชั้น : 3 ชั้น
*สี : ขาว
*กระดาษหนา : 50 แกรม
*ขนาดกระดาษ (กว้าง x ยาว) : 9 x 11 นิ้ว