ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ แซนโก้
1029B
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ แซนโก้
1029B

Available: In Stock
17.00 ฿

*ผลิตจากโลหะ หุ้มด้วยพลาสติกคุณภาพดี
*ออกแบบให้ส่วนปลายที่ใช้กด มีขนาดใหญ่กว่าตัวเครื่อง เพื่อง่ายต่อการใช้งาน
*ขนาดเล็กกะทัดรัด แข็งแรง ทนทาน
*สี : คละสี
*ถอนลวดเย็บเบอร์ : 10, 24/6 (3), 26/6 (35) และ B8
*ความหนาในการถอนลวดเย็บกระดาษ: 10-50 แผ่น (โดยประมาณ)
*ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง) : 1.5 x 5.5 x 4 ซม. / อัน
*ขนาดสินค้ารวมกล่อง (กว้าง x ยาว x สูง) : 3 x 5.5 x 4 ซม.
*จำนวน 1 อัน

*ผลิตจากโลหะ หุ้มด้วยพลาสติกคุณภาพดี
*ออกแบบให้ส่วนปลายที่ใช้กด มีขนาดใหญ่กว่าตัวเครื่อง เพื่อง่ายต่อการใช้งาน
*ขนาดเล็กกะทัดรัด แข็งแรง ทนทาน
*สี : คละสี
*ถอนลวดเย็บเบอร์ : 10, 24/6 (3), 26/6 (35) และ B8
*ความหนาในการถอนลวดเย็บกระดาษ: 10-50 แผ่น (โดยประมาณ)
*ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง) : 1.5 x 5.5 x 4 ซม. / อัน
*ขนาดสินค้ารวมกล่อง (กว้าง x ยาว x สูง) : 3 x 5.5 x 4 ซม.
*จำนวน 1 อัน