เครื่องคิดเลข คาสิโอ
DR-240R 14หลัก
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

เครื่องคิดเลข คาสิโอ
DR-240R 14หลัก

Available: In Stock
3,450.00 ฿

*เครื่องคิดเลขคาสิโอแบบพิมพ์ได้ ให้ทุกการทำงานไม่ติดขัด รวดเร็วและประหยัดเวลา ออกแบบให้ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับทุกการใช้งานของคุณ
*ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพดี แข็งแรง ทนทานเป็นพิเศษ (Heavy Duty)
*จอแสดงผลดิจิทัล แสดงตัวเลข 14 หลัก
*ความเร็วในการพิมพ์ 4.4 บรรทัด/วินาที
*มีฟังก์ชันทอนเงิน (Change Function)
*มีฟังก์ชันพิมพ์ซ้ำ (Reprint)
*มีแป้น Disp เพื่อเปลี่ยนรูปแบบจุลภาคระหว่างชุดตัวเลข
*แสดงการคำนวณย้อนหลังได้สูงสุด 150 ขั้น
*คำนวณการบวกเลขซ้ำ รวบรวมยอดย่อยและยอดรวมแต่ละชุด
*คำนวณราคาขายและต้นทุนแบบ Mark up, Mark down
*คำนวณหาค่าภาษีอัตโนมัติ (TAX+, TAX-)
*คำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ทางธุรกิจ ต้นทุน ราคาขาย กำไร (Cost, Sell, Margin)
*ผ้าหมึกพิมพ์ริบบอน 2 สี

*เครื่องคิดเลขคาสิโอแบบพิมพ์ได้ ให้ทุกการทำงานไม่ติดขัด รวดเร็วและประหยัดเวลา ออกแบบให้ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับทุกการใช้งานของคุณ
*ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพดี แข็งแรง ทนทานเป็นพิเศษ (Heavy Duty)
*จอแสดงผลดิจิทัล แสดงตัวเลข 14 หลัก
*ความเร็วในการพิมพ์ 4.4 บรรทัด/วินาที
*มีฟังก์ชันทอนเงิน (Change Function)
*มีฟังก์ชันพิมพ์ซ้ำ (Reprint)
*มีแป้น Disp เพื่อเปลี่ยนรูปแบบจุลภาคระหว่างชุดตัวเลข
*แสดงการคำนวณย้อนหลังได้สูงสุด 150 ขั้น
*คำนวณการบวกเลขซ้ำ รวบรวมยอดย่อยและยอดรวมแต่ละชุด
*คำนวณราคาขายและต้นทุนแบบ Mark up, Mark down
*คำนวณหาค่าภาษีอัตโนมัติ (TAX+, TAX-)
*คำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ทางธุรกิจ ต้นทุน ราคาขาย กำไร (Cost, Sell, Margin)
*ผ้าหมึกพิมพ์ริบบอน 2 สี