กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4
5 รีม/กล่อง Iprint
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4
5 รีม/กล่อง Iprint

สต็อกสินค้า: สินค้าพร้อมส่ง
525.00 ฿

*เนื้อกระดาษสีขาว สว่าง เรียบเนียน ใช้งานได้ 2 หน้า ประหยัดและคุ้มค่า
*สามารถใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอิงค์เจ็ท เครื่องถ่ายเอกสารเลเซอร์ และเครื่องพิมพ์ดีดได้
*เนื้อกระดาษสีขาวสว่าง ช่วยขับเฉดสีของงานพิมพ์ให้โดดเด่น
*กระดาษแข็งแรง ไม่โค้งงอหลังจากการพิมพ์
*ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
*ได้รับการรับรองคุณภาพระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14401 : 2015
*ได้รับการรับรองระบบบริหารการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย
GB/T 28001 = 2011
*สี : ขาวสว่าง
*กระดาษหนา : 80 แกรม
*ขนาดกระดาษ (กว้าง x ยาว) : 210 × 297 มม. (A4)
*บรรจุ 500 แผ่น/รีม
*จำนวน 5 รีม/กล่อง

*เนื้อกระดาษสีขาว สว่าง เรียบเนียน ใช้งานได้ 2 หน้า ประหยัดและคุ้มค่า
*สามารถใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอิงค์เจ็ท เครื่องถ่ายเอกสารเลเซอร์ และเครื่องพิมพ์ดีดได้
*เนื้อกระดาษสีขาวสว่าง ช่วยขับเฉดสีของงานพิมพ์ให้โดดเด่น
*กระดาษแข็งแรง ไม่โค้งงอหลังจากการพิมพ์
*ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
*ได้รับการรับรองคุณภาพระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14401 : 2015
*ได้รับการรับรองระบบบริหารการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย
GB/T 28001 = 2011
*สี : ขาวสว่าง
*กระดาษหนา : 80 แกรม
*ขนาดกระดาษ (กว้าง x ยาว) : 210 × 297 มม. (A4)
*บรรจุ 500 แผ่น/รีม
*จำนวน 5 รีม/กล่อง