ยาพาราเซตามอล
100 เม็ด/กระปุก
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

ยาพาราเซตามอล
100 เม็ด/กระปุก

สต็อกสินค้า: สินค้าพร้อมส่ง
37.00 ฿

*CEMOL ซีมอล ยาพาราเซตามอล ขนาด 500 มิลลิกรัม
*ขนาดบรรจุ : 1 ขวด บรรจุ 100 เม็ด
*บรรเทาอาการปวด ใช้เป็นยาลดไข้ แก้ตัวร้อน
*รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง
*สำหรับยาเม็ดขนาด 500 มิลลิกรัม ถ้าผู้ใช้มีน้ำหนักตัว 34-50 กิโลกรัม ให้รับประทานยาครั้งละ 1 เม็ด
*น้ำหนักตัว 51-67 กิโลกรัม ให้รับประทานยาครั้งละ 1 เม็ดครี่ง
และถ้ามีน้ำหนักตัว 68 กิโลกรัมขึ้นไป ให้รับประทานยาครั้งละ 2 เม็ด

*CEMOL ซีมอล ยาพาราเซตามอล ขนาด 500 มิลลิกรัม
*ขนาดบรรจุ : 1 ขวด บรรจุ 100 เม็ด
*บรรเทาอาการปวด ใช้เป็นยาลดไข้ แก้ตัวร้อน
*รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง
*สำหรับยาเม็ดขนาด 500 มิลลิกรัม ถ้าผู้ใช้มีน้ำหนักตัว 34-50 กิโลกรัม ให้รับประทานยาครั้งละ 1 เม็ด
*น้ำหนักตัว 51-67 กิโลกรัม ให้รับประทานยาครั้งละ 1 เม็ดครี่ง
และถ้ามีน้ำหนักตัว 68 กิโลกรัมขึ้นไป ให้รับประทานยาครั้งละ 2 เม็ด