ยาเม็ดชนิดเคี้ยว แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
AIR-X
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

ยาเม็ดชนิดเคี้ยว แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
AIR-X

สต็อกสินค้า: สินค้าพร้อมส่ง
18.00 ฿

*มีลักษณะเป็นยาเม็ดกลมสีขาว
*บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ
*จุกเสียดซึ่งมีสาเหตุมาจากแก๊สหรือลมในทางเดินอาหารมากเกินไป
*บรรจุ

*มีลักษณะเป็นยาเม็ดกลมสีขาว
*บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ
*จุกเสียดซึ่งมีสาเหตุมาจากแก๊สหรือลมในทางเดินอาหารมากเกินไป
*บรรจุ