วังขนาย น้ำตาลทรายขาว
1 กก.
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

วังขนาย น้ำตาลทรายขาว
1 กก.

สต็อกสินค้า: สินค้าพร้อมส่ง
29.00 ฿

*วังขนาย น้ำตาลที่ผลิตขึ้นอย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ ด้วยการใส่ใจนับตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกอ้อยที่ใช้สารเคมีน้อยที่สุดในทุกขั้นตอน และใช้ชีวิธีในการควบคุมวัชพืชและแมลง จนทำให้ได้น้ำตาลที่สะอาด บริสุทธิ์จากธรรมชาติ 100%
*ปราศจากสารฟอกสี
*ไม่มีสารแต่งเติม
-*ไม่มีสารกันบูด

*วังขนาย น้ำตาลที่ผลิตขึ้นอย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ ด้วยการใส่ใจนับตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกอ้อยที่ใช้สารเคมีน้อยที่สุดในทุกขั้นตอน และใช้ชีวิธีในการควบคุมวัชพืชและแมลง จนทำให้ได้น้ำตาลที่สะอาด บริสุทธิ์จากธรรมชาติ 100%
*ปราศจากสารฟอกสี
*ไม่มีสารแต่งเติม
-*ไม่มีสารกันบูด