ฉลากกาวม้วน ใส่โมเท็กซ์
MX-2316 23x16mm
5ม้วน/แพ็ค
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

ฉลากกาวม้วน ใส่โมเท็กซ์
MX-2316 23x16mm
5ม้วน/แพ็ค

สต็อกสินค้า: สินค้าพร้อมส่ง
150.00 ฿

*สติกเกอร์กระดาษ ชนิดม้วน คุณภาพดี ไม่ฉีกขาดง่าย
*ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ราคา โมเทค MX-2316
*ขนาดป้าย (กว้าง x ยาว) : 16 × 23 มม./ดวง
*บรรจุ 1,000 ดวง/ม้วน, 5 ม้วน/แพ็ค
*จำนวน 1 แพ็ค

*สติกเกอร์กระดาษ ชนิดม้วน คุณภาพดี ไม่ฉีกขาดง่าย
*ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ราคา โมเทค MX-2316
*ขนาดป้าย (กว้าง x ยาว) : 16 × 23 มม./ดวง
*บรรจุ 1,000 ดวง/ม้วน, 5 ม้วน/แพ็ค
*จำนวน 1 แพ็ค