ฉลากกาว แอร์โร่ 12x22mm
10ม้วน/แพ็ค
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

ฉลากกาว แอร์โร่ 12x22mm
10ม้วน/แพ็ค

สต็อกสินค้า: สินค้าพร้อมส่ง
110.00 ฿

*กาวในตัว ติดแน่น ทนทาน ไม่หลุดลอกง่าย
*ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ราคา หรือเครื่องพิมพ์ราคาทั่วไป
*ชนิด : 1 แถว 8 หลัก
*ขนาดป้าย (กว้าง x ยาว) : 12 × 22 มม./ดวง
*บรรจุ 1,000 ดวง/ม้วน, 10 ม้วน/แพ็ค
*จำนวน 1 แพ็ค

*กาวในตัว ติดแน่น ทนทาน ไม่หลุดลอกง่าย
*ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ราคา หรือเครื่องพิมพ์ราคาทั่วไป
*ชนิด : 1 แถว 8 หลัก
*ขนาดป้าย (กว้าง x ยาว) : 12 × 22 มม./ดวง
*บรรจุ 1,000 ดวง/ม้วน, 10 ม้วน/แพ็ค
*จำนวน 1 แพ็ค