ตลับผ้าหมึกปริ๊นเตอร์ Fullmark N478BK ใส่ EPSON LQ-1050
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

ตลับผ้าหมึกปริ๊นเตอร์ Fullmark N478BK ใส่ EPSON LQ-1050

สต็อกสินค้า: สินค้าพร้อมส่ง
82.00 ฿

*ผ้าหมึกเทียบเท่าชนิดตลับ
*คุณภาพมาตรฐาน
*ขนาด : 13 มม. X 10 ม.
*ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ดอทเมทริกซ์ EPSON LQ1170/1000/1010/1050/1070/1170i/7754
*จำนวน 1 ม้วน

*ผ้าหมึกเทียบเท่าชนิดตลับ
*คุณภาพมาตรฐาน
*ขนาด : 13 มม. X 10 ม.
*ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ดอทเมทริกซ์ EPSON LQ1170/1000/1010/1050/1070/1170i/7754
*จำนวน 1 ม้วน