ถ่านอัลคาไลน์
Energizer 522 9V
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

ถ่านอัลคาไลน์
Energizer 522 9V

สต็อกสินค้า: สินค้าพร้อมส่ง
125.00 ฿

* ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
* ไร้สารปรอทและแคคเมียม
*อายุในการเก็บรักษา 5 ปี
* กำลังไฟ 9 โวลต์
*ขนาด 9V
* จำนวน 1 ก้อน/แพ็ค

* ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
* ไร้สารปรอทและแคคเมียม
*อายุในการเก็บรักษา 5 ปี
* กำลังไฟ 9 โวลต์
*ขนาด 9V
* จำนวน 1 ก้อน/แพ็ค