ปากกาลูกลื่น ตราม้า H-407
0.5 มม. 50ด้าม/กระปุก
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

ปากกาลูกลื่น ตราม้า H-407
0.5 มม. 50ด้าม/กระปุก

สต็อกสินค้า: สินค้าพร้อมส่ง
187.00 ฿
Color

*ปากกาลูกลื่น แบบกด
*น้ำหมึกของปากกาลูกลื่น มีความหนืดน้อย ( Low Viscosity) ไหลลื่นต่อเนื่อง
*หัวปากกา Nickel Silver และหัวบอล Tungsten Carbide ซึ่งมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับเพชร แข็งแรง ทนทาน
*เขียนลื่น เขียนได้ยาว 1,800 เมตร ไม่ขาดตอน เขียนหมดจนหยดสุดท้าย
*ตัวด้ามพลาสติก (PP, PS) สามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลใหม่ได้
*ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก. 346-2527
*มีคลิปหนีบสำหรับพกพา
*ขนาดหัวปากกา 0.5 มม.
*จำนวน 50 ด้าม
*จำนวน 1 กระปุก

*ปากกาลูกลื่น แบบกด
*น้ำหมึกของปากกาลูกลื่น มีความหนืดน้อย ( Low Viscosity) ไหลลื่นต่อเนื่อง
*หัวปากกา Nickel Silver และหัวบอล Tungsten Carbide ซึ่งมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับเพชร แข็งแรง ทนทาน
*เขียนลื่น เขียนได้ยาว 1,800 เมตร ไม่ขาดตอน เขียนหมดจนหยดสุดท้าย
*ตัวด้ามพลาสติก (PP, PS) สามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลใหม่ได้
*ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก. 346-2527
*มีคลิปหนีบสำหรับพกพา
*ขนาดหัวปากกา 0.5 มม.
*จำนวน 50 ด้าม
*จำนวน 1 กระปุก