ปากกาเคมี ตราม้า 2 หัว
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

ปากกาเคมี ตราม้า 2 หัว

สต็อกสินค้า: สินค้าพร้อมส่ง
144.00 ฿
Color

* ปากกามาร์คเกอร์ ชนิด 2 หัว
* สะดวกด้วยหัวปากกา 2 รูปแบบในด้ามเดียว
* หัวสักหลาดไม่แตกยุ่ยง่าย ให้สีหมึกที่ชัดเจน
* หมึกกันน้ำ
* กลิ่นไม่ฉุนรุนแรง ปราศจากสาร Xylene
* สามารถเขียนบนกระดาษ, โลหะ, พลาสติก, ถุงและอื่นๆ ได้อย่างถาวร
* ผ่านการรับรองมาตรฐาน ปลอดสารพิษ ASTM-D4236 สหรัฐอเมริกา และ CE-EN71/3 จากสหภาพยุโรป
* ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองมาตรฐานฉลากเขียว จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
* สีหมึกลบไม่ได้ (Permanent)
* สามารถเติมน้ำหมึกได้เมื่อหมึกซีดจาง
* หัวแหลม ขนาดหัวปากกา 2 มม.
* หัวตัด ขนาดเส้น 5 มม. (ขึ้นอยู่กับองศาการเขียน)
* ความยาวด้าม 14 ซม. (รวมปลอก)
* บรรจุ 1 กล่อง/12ด้าม

* ปากกามาร์คเกอร์ ชนิด 2 หัว
* สะดวกด้วยหัวปากกา 2 รูปแบบในด้ามเดียว
* หัวสักหลาดไม่แตกยุ่ยง่าย ให้สีหมึกที่ชัดเจน
* หมึกกันน้ำ
* กลิ่นไม่ฉุนรุนแรง ปราศจากสาร Xylene
* สามารถเขียนบนกระดาษ, โลหะ, พลาสติก, ถุงและอื่นๆ ได้อย่างถาวร
* ผ่านการรับรองมาตรฐาน ปลอดสารพิษ ASTM-D4236 สหรัฐอเมริกา และ CE-EN71/3 จากสหภาพยุโรป
* ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองมาตรฐานฉลากเขียว จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
* สีหมึกลบไม่ได้ (Permanent)
* สามารถเติมน้ำหมึกได้เมื่อหมึกซีดจาง
* หัวแหลม ขนาดหัวปากกา 2 มม.
* หัวตัด ขนาดเส้น 5 มม. (ขึ้นอยู่กับองศาการเขียน)
* ความยาวด้าม 14 ซม. (รวมปลอก)
* บรรจุ 1 กล่อง/12ด้าม