ปากกาเคมี ตราม้า H-45
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

ปากกาเคมี ตราม้า H-45

สต็อกสินค้า: สินค้าพร้อมส่ง
13.00 ฿ 14.00 ฿
Color

*ปากกาเคมี ชนิดหัวแหลม
*หัวสักหลาดไม่แตกยุ่ยง่าย ให้สีหมึกที่ชัดเจน
*หมึกกันน้ำ กลิ่นไม่ฉุนรุนแรง ปราศจากสาร Xylene
*สำหรับเขียนบนกระดาษ, โลหะ, เหล็ก, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, อะไหล่รถยนต์, เซรามิก, แก้ว และไม้ ได้อย่างถาวร
*ผ่านการรับรองมาตรฐาน ปลอดสารพิษ ASTM-D4236 สหรัฐอเมริกา และ CE-EN71/3 จากสหภาพยุโรป
*ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองมาตรฐานฉลากเขียว จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
*สีหมึกลบไม่ได้ (Permanent)
*สามารถเติมน้ำหมึกได้เมื่อหมึกซีดจาง
*ขนาดหัวปากกา 2 มม.
*จำนวน 1 ด้าม

*ปากกาเคมี ชนิดหัวแหลม
*หัวสักหลาดไม่แตกยุ่ยง่าย ให้สีหมึกที่ชัดเจน
*หมึกกันน้ำ กลิ่นไม่ฉุนรุนแรง ปราศจากสาร Xylene
*สำหรับเขียนบนกระดาษ, โลหะ, เหล็ก, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, อะไหล่รถยนต์, เซรามิก, แก้ว และไม้ ได้อย่างถาวร
*ผ่านการรับรองมาตรฐาน ปลอดสารพิษ ASTM-D4236 สหรัฐอเมริกา และ CE-EN71/3 จากสหภาพยุโรป
*ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองมาตรฐานฉลากเขียว จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
*สีหมึกลบไม่ได้ (Permanent)
*สามารถเติมน้ำหมึกได้เมื่อหมึกซีดจาง
*ขนาดหัวปากกา 2 มม.
*จำนวน 1 ด้าม