เครื่องคิดเลข คาสิโอ
DJ-120D Plus 12หลัก
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews
สต็อกสินค้า: สินค้าพร้อมส่ง
570.00 ฿

*จอ LCD แสดงตัวเลขขนาดใหญ่พิเศษ 12 หลัก
*ตรวจสอบและแสดงการทำงานได้ถึง 300 Step
*มี " เสียง " ช่วยตรวจสอบการคำนวณ (ฟังก์ชันใหม่)
*มีหน่วยความจำอิสระ
*คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย
*คำนวณราคาขาย Mark up (MU)
*คำนวณเปอร์เซ็นต์ (%) และถอดกรณฑ์ (สแควรูท)
*ตั้งระบบปรับทศนิยม (cut, up, 5/4, ADD Mode)
*ตั้งทศนิยมได้ 4 ตำแหน่ง และตั้งเป็นเศษทศนิยม 2 ตำหน่งได้
*มีปุ่ม DISP เพื่อปรับรูปแบบของจุลภาค
*ปุ่ม GO TO เลือกดูข้อมูลไปยังบรรทัดที่ต้องการ
*มีแป้น สำหรับลบตัวเลขถอยหลัง ครั้งละ 1 หลัก
*ใช้พลังงาน 2 ระบบ ทั้ง พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
*ผลิตจากวัสดุ : ปุ่มพลาสติก
*จำนวนตัวเลข : 12 หลัก
*จอแสดงผล : LCD
*แสดงการคำนวณย้อนหลังได้สูงสุด : 300 ขั้น
*ฟังก์ชันบนเครื่อง : GT / MRC / MU / M- / M+ / AC / C
*แหล่งพลังงาน : พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
*ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) : 192 x 144 x 34.6 มม.
*น้ำหนัก : 205 กรัม
*จำนวน : 1 เครื่อง

*จอ LCD แสดงตัวเลขขนาดใหญ่พิเศษ 12 หลัก
*ตรวจสอบและแสดงการทำงานได้ถึง 300 Step
*มี " เสียง " ช่วยตรวจสอบการคำนวณ (ฟังก์ชันใหม่)
*มีหน่วยความจำอิสระ
*คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย
*คำนวณราคาขาย Mark up (MU)
*คำนวณเปอร์เซ็นต์ (%) และถอดกรณฑ์ (สแควรูท)
*ตั้งระบบปรับทศนิยม (cut, up, 5/4, ADD Mode)
*ตั้งทศนิยมได้ 4 ตำแหน่ง และตั้งเป็นเศษทศนิยม 2 ตำหน่งได้
*มีปุ่ม DISP เพื่อปรับรูปแบบของจุลภาค
*ปุ่ม GO TO เลือกดูข้อมูลไปยังบรรทัดที่ต้องการ
*มีแป้น สำหรับลบตัวเลขถอยหลัง ครั้งละ 1 หลัก
*ใช้พลังงาน 2 ระบบ ทั้ง พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
*ผลิตจากวัสดุ : ปุ่มพลาสติก
*จำนวนตัวเลข : 12 หลัก
*จอแสดงผล : LCD
*แสดงการคำนวณย้อนหลังได้สูงสุด : 300 ขั้น
*ฟังก์ชันบนเครื่อง : GT / MRC / MU / M- / M+ / AC / C
*แหล่งพลังงาน : พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
*ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) : 192 x 144 x 34.6 มม.
*น้ำหนัก : 205 กรัม
*จำนวน : 1 เครื่อง