เครื่องคิดเลข คาสิโอ FX-350 ES PLUS
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews
สต็อกสินค้า: สินค้าพร้อมส่ง
535.00 ฿

*จอแสดงผล 10+2 หลัก หลายบรรทัด
*การแสดง Natural Textbook
*หน้าจอแสดงผลด้วยความละเอียดสูงแบบจุด (Dot Matrix)
*272 ฟังก์ชันการคำนวณ
*การคำนวณค่าสัมบูรณ์
*ฟังก์ชันกำลัง (กำลังสอง,ยกกำลัง3,รากที่2)
*ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
*ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน
*ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลา / ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลาผกผัน
*การคำนวณเลขชี้กำลัง
*การคำนวณลอการิทึม
*ลอการิทึมไม่ใช่ฐาน 10
*การแปลงพิกัด
*การจัดหมู่ / การจัดลำดับ
*การแยกตัวประกอบเฉพาะ
*การสร้างตัวเลขแบบสุ่ม
*การสร้างจำนวนเต็มแบบสุ่ม
*ใช้ถ่าน LR44?1 อายุการใช้งานแบตเตอรี่หลัก 3 ปีโดยประมาณ
*ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 161.5 ? 77 ? 11.1 mm
*จำนาน 1 เครื่อง

*จอแสดงผล 10+2 หลัก หลายบรรทัด
*การแสดง Natural Textbook
*หน้าจอแสดงผลด้วยความละเอียดสูงแบบจุด (Dot Matrix)
*272 ฟังก์ชันการคำนวณ
*การคำนวณค่าสัมบูรณ์
*ฟังก์ชันกำลัง (กำลังสอง,ยกกำลัง3,รากที่2)
*ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
*ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน
*ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลา / ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลาผกผัน
*การคำนวณเลขชี้กำลัง
*การคำนวณลอการิทึม
*ลอการิทึมไม่ใช่ฐาน 10
*การแปลงพิกัด
*การจัดหมู่ / การจัดลำดับ
*การแยกตัวประกอบเฉพาะ
*การสร้างตัวเลขแบบสุ่ม
*การสร้างจำนวนเต็มแบบสุ่ม
*ใช้ถ่าน LR44?1 อายุการใช้งานแบตเตอรี่หลัก 3 ปีโดยประมาณ
*ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 161.5 ? 77 ? 11.1 mm
*จำนาน 1 เครื่อง