เครื่องคิดเลข คาสิโอ FX-991ES PLUS
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews
สต็อกสินค้า: สินค้าพร้อมส่ง
858.00 ฿

*จอแสดงผล 10+2 หลัก หลายบรรทัด
*การแสดง Natural Textbook
*417 ฟังก์ชั่นการคำนวณ
*การคำนวณค่าสัมบูรณ์
*ฟังก์ชันกำลัง (กำลังสอง, (ยกกำลังสาม,รากที่สอง)
*ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
*ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน
*ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลา / ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลาผกผัน
*การคำนวณเลขชี้กำลัง
*การคำนวณลอการิทึม
*ลอการิทึมไม่ใช่ฐาน 10
*การแปลงพิกัด
*การจัดหมู่ / การจัดลำดับ
*การสร้างตัวเลขแบบสุ่ม
*การสร้างจำนวนเต็มแบบสุ่ม
*การรวมยอด
*ค่าคงที่ทางวิทยาศาสตร์
*ฟังก์ชันการแปลงค่าเมตริก
*พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ อายุการใช้งานแบตเตอรี่หลัก 3 ปีโดยประมาณ
*ขนาด (กว้างxยาวxสูง) : 161.50x77x11 มม.
*จำนวน 1 เครื่อง

*จอแสดงผล 10+2 หลัก หลายบรรทัด
*การแสดง Natural Textbook
*417 ฟังก์ชั่นการคำนวณ
*การคำนวณค่าสัมบูรณ์
*ฟังก์ชันกำลัง (กำลังสอง, (ยกกำลังสาม,รากที่สอง)
*ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
*ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน
*ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลา / ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลาผกผัน
*การคำนวณเลขชี้กำลัง
*การคำนวณลอการิทึม
*ลอการิทึมไม่ใช่ฐาน 10
*การแปลงพิกัด
*การจัดหมู่ / การจัดลำดับ
*การสร้างตัวเลขแบบสุ่ม
*การสร้างจำนวนเต็มแบบสุ่ม
*การรวมยอด
*ค่าคงที่ทางวิทยาศาสตร์
*ฟังก์ชันการแปลงค่าเมตริก
*พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ อายุการใช้งานแบตเตอรี่หลัก 3 ปีโดยประมาณ
*ขนาด (กว้างxยาวxสูง) : 161.50x77x11 มม.
*จำนวน 1 เครื่อง