เครื่องคิดเลข คาสิโอ
GX-120B 12หลัก
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews
สต็อกสินค้า: สินค้าพร้อมส่ง
560.00 ฿

*จอภาพ LCD แสดงตัวเลข ขนาดใหญ่ 12 หลัก
*คำนวณราคาขายแบบ Mark Up
*มีหน่วยความจำอิสระ 2 หน่วยเลือกทศนิยมได้ 4 ตำแหน่ง
*คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย
*มีปุ่มปรับทศนิยม Cut, up, 5/4, ADD Mode
*คำนวณเปอร์เซ็นต์ (%) และ MU
*มีแป้น Item Counter
*มีเครื่องหมายจุลภาคแบ่งทุกๆ 3 หลัก
*ปุ่ม +/- สำหรับแปลงค่าตัวเลข
*ปุ่ม สำหรับแก้ไขหรือลบตัวเลขหลักสุดท้ายได้ครั้งละ 1 หลัก
*แหล่งพลังงาน 2 ระบบ ใช้ได้ทั้ง พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
*ผลิตจากวัสดุ : หน้ากากโลหะ ปุ่มพลาสติก
*จำนวนตัวเลข : 12 หลัก
*จอแสดงผล : LCD
*ฟังก์ชันบนเครื่อง : IT / MR / MU / M- / M+ / AC / C *
*แหล่งพลังงาน : พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
*ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) : 207.5 x 159 x 34.3 มม.
*น้ำหนัก : 260 กรัม
*จำนวน : 1 เครื่อง

*จอภาพ LCD แสดงตัวเลข ขนาดใหญ่ 12 หลัก
*คำนวณราคาขายแบบ Mark Up
*มีหน่วยความจำอิสระ 2 หน่วยเลือกทศนิยมได้ 4 ตำแหน่ง
*คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย
*มีปุ่มปรับทศนิยม Cut, up, 5/4, ADD Mode
*คำนวณเปอร์เซ็นต์ (%) และ MU
*มีแป้น Item Counter
*มีเครื่องหมายจุลภาคแบ่งทุกๆ 3 หลัก
*ปุ่ม +/- สำหรับแปลงค่าตัวเลข
*ปุ่ม สำหรับแก้ไขหรือลบตัวเลขหลักสุดท้ายได้ครั้งละ 1 หลัก
*แหล่งพลังงาน 2 ระบบ ใช้ได้ทั้ง พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
*ผลิตจากวัสดุ : หน้ากากโลหะ ปุ่มพลาสติก
*จำนวนตัวเลข : 12 หลัก
*จอแสดงผล : LCD
*ฟังก์ชันบนเครื่อง : IT / MR / MU / M- / M+ / AC / C *
*แหล่งพลังงาน : พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
*ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) : 207.5 x 159 x 34.3 มม.
*น้ำหนัก : 260 กรัม
*จำนวน : 1 เครื่อง