เต้าเสียบปลั๊กไฟดาต้า
WL158I 3จุด สาย 3ม. 2USB
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

เต้าเสียบปลั๊กไฟดาต้า
WL158I 3จุด สาย 3ม. 2USB

สต็อกสินค้า: สินค้าพร้อมส่ง
459.00 ฿

*เต้ารับ 3 ช่อง ชนิดขาเสียบ 3 ขา (Universal Plug)
*มีช่องจ่ายไฟแบบ USB จำนวน 2 ช่อง
*เต้ารับใช้ทองเหลืองแท้นำกระแสไฟฟ้าและความยืดหยุ่นดีกว่าเหล็ก
*ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน หรือลัดวงจรด้วยระบบเซอร์กิตเบรกเกอร์
*วัสดุพลาสติก ABS ไม่ลามไฟ
*มีสวิตช์ เปิด-ปิด สำหรับควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
*เต้ารับและเต้าเสียบ มาตรฐาน มอก. 166-2549
*รองรับกระแสไฟได้ถึง 2300 วัตต์
*สายไฟมาตรฐาน มอก. 11 เล่ม 5-2554
*ป้องกันคุ้มครองวงเงิน 100,000 บาท ถ้าเกิดความเสียหายจากรางปลั๊กไฟ Data
*สินค้าผลิตในประเทศไทย
*ขนาดสายไฟยาว 3 เมตร
*จำนวน 1 อัน

*เต้ารับ 3 ช่อง ชนิดขาเสียบ 3 ขา (Universal Plug)
*มีช่องจ่ายไฟแบบ USB จำนวน 2 ช่อง
*เต้ารับใช้ทองเหลืองแท้นำกระแสไฟฟ้าและความยืดหยุ่นดีกว่าเหล็ก
*ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน หรือลัดวงจรด้วยระบบเซอร์กิตเบรกเกอร์
*วัสดุพลาสติก ABS ไม่ลามไฟ
*มีสวิตช์ เปิด-ปิด สำหรับควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
*เต้ารับและเต้าเสียบ มาตรฐาน มอก. 166-2549
*รองรับกระแสไฟได้ถึง 2300 วัตต์
*สายไฟมาตรฐาน มอก. 11 เล่ม 5-2554
*ป้องกันคุ้มครองวงเงิน 100,000 บาท ถ้าเกิดความเสียหายจากรางปลั๊กไฟ Data
*สินค้าผลิตในประเทศไทย
*ขนาดสายไฟยาว 3 เมตร
*จำนวน 1 อัน