Business Member

สมาชิกลูกค้าธุรกิจ

  • ราคาและโปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะลูกค้าธุกิจ [1]  เท่านั้น
  • บริการจัดส่งสินค้าฟรี [2] 
  • จัดส่งในวันทำการถัดไป
  • เครดิตเทอมนาน 30 วัน* 
  • เจ้าหน้าที่ Customer Service คอยดูแลติดตามการจัดส่ง

 

สมัคร LIKE OFFICE Business Member 

สมัครสมาชิกได้โดยดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก     “คลิกที่นี่”

พร้อมแจ้งความประสงค์ในการสมัครสมาชิกมาที่อีเมล sales@likeoffice.co.th หรือ 

LINE: @LIKEOFFICE  แนบใบสมัครสมาชิกที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

พร้อมเอกสารดังนี้

  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)
  • สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
  • แผนที่ตั้งสถานที่ส่งสินค้า (ถ้ามี)
  • ระเบียบการชำระเงิน (ถ้ามี)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทร 02-098-6555 หรือ LINE: @LIKEOFFICE

 

_________________________________

 

หมายเหตุ

[1] โปรแกรมสมาชิกลูกค้าธุรกิจ สำหรับลูกค้าที่มียอดสั่งซื้อเป็นประจํากับบริษัทฯ เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาทขึ้นไป  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิประโยชน์สมาชิก หากพบว่ามียอดสั่งซื้อน้อยเกินกว่าที่จะบริการได้หรือมีการผิดเงื่อนไขการชําระเงิน 

[2] สําหรับพื้นที่ห่างไกล และสินค้าที่มีน้ำหนัก-ขนาดใหญ่พิเศษ กรุณาสอบถามอัตราค่าจัดส่งโดยเฉพาะ  ในกรุงเทพฯ ส่งฟรีเมื่อสั่ง 789.- ขึ้นไป  ต่างจังหวัดเมื่อสั่งซื้อ 5,000.- ขึ้นไป/ ต่อ1จุดส่ง กรุณาสอบถามค่าจัดส่งกับฝ่ายบริการลูกค้า

การพิจารณาอนุมัติเครดิตเทอมถือเป็นดุลพินิจภายในของบริษัทฯ