กระดาษต่อเนื่อง 15 x 11 นิ้ว 1 ชั้น ไม่มีเส้น T.K.S.
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

กระดาษต่อเนื่อง 15 x 11 นิ้ว 1 ชั้น ไม่มีเส้น T.K.S.

Available: In Stock
812.00 ฿

*เนื้อกระดาษคาร์บอนคุณภาพสูง ได้มาตรฐานตามน้ำหนักแกรมทุกแผ่น
*ข้อมูลในสำเนา คมเข้ม ชัดเจน ครบถ้วน อ่านง่าย ไม่เลอะเลือน
*ไร้เส้นบรรทัด รองรับแบบฟอร์มที่ออกแบบเองหรือโดยองค์กร
*ปรุฉีกง่าย มีระบบการซ้อนชั้นที่ดี ทำให้กระดาษไม่ติดเครื่องพิมพ์
*เหมาะสำหรับพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี
*ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ระบบ Dot Matrix (หัวเข็มกระแทก)
*กระดาษต่อเนื่องแบบ : แนวนอน
*ชนิดกระดาษ : คาร์บอน/ไม่มีเส้น
*จำนวนชั้น : 1 ชั้น
*สี : ขาว
*กระดาษหนา : 60 แกรม
*ขนาดกระดาษ (กว้าง x ยาว) : 15 x 11 นิ้ว
*บรรจุ 2,000 ชุด/กล่อง
*จำนวน 1 กล่อง

*คำแนะนำและข้อควรระวัง : ควรเก็บไว้ในที่มิดชิดและแห้ง

*เนื้อกระดาษคาร์บอนคุณภาพสูง ได้มาตรฐานตามน้ำหนักแกรมทุกแผ่น
*ข้อมูลในสำเนา คมเข้ม ชัดเจน ครบถ้วน อ่านง่าย ไม่เลอะเลือน
*ไร้เส้นบรรทัด รองรับแบบฟอร์มที่ออกแบบเองหรือโดยองค์กร
*ปรุฉีกง่าย มีระบบการซ้อนชั้นที่ดี ทำให้กระดาษไม่ติดเครื่องพิมพ์
*เหมาะสำหรับพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี
*ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ระบบ Dot Matrix (หัวเข็มกระแทก)
*กระดาษต่อเนื่องแบบ : แนวนอน
*ชนิดกระดาษ : คาร์บอน/ไม่มีเส้น
*จำนวนชั้น : 1 ชั้น
*สี : ขาว
*กระดาษหนา : 60 แกรม
*ขนาดกระดาษ (กว้าง x ยาว) : 15 x 11 นิ้ว
*บรรจุ 2,000 ชุด/กล่อง
*จำนวน 1 กล่อง

*คำแนะนำและข้อควรระวัง : ควรเก็บไว้ในที่มิดชิดและแห้ง