กระดาษถ่ายเอกสาร 70g A4
5รีม/กล่อง Idea MAX
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

กระดาษถ่ายเอกสาร 70g A4
5รีม/กล่อง Idea MAX

Available: In Stock
510.00 ฿

*นวัตกรรมกระดาษถ่ายเอกสาร คุณภาพระดับ Premium
*ผลิตด้วยสูตรพิเศษ Ultra Performance Formula
*เนื้อกระดาษคงความขาวกว่าที่เคย หนา และเรียบเนียน
*ทึบแสงกว่า ลดปัญหาการมองทะลุหลัง ไม่รบกวนสายตา
*ใช้งานได้ดีทั้ง 2 หน้า งานพิมพ์เรียบร้อย มีความน่าเชื่อถือ
*ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มอบความคุ้มค่าที่มากกว่า
*ลดปริมาณการใช้กระดาษได้ถึงครึ่ง ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
*เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของผู้ที่ต้องการลดต้นทุนทางธุรกิจ
*ห่อด้วยกระดาษเคลือบมันอย่างดี ช่วยป้องกันความชื้นจากภายนอก
*ผ่านการทดสอบการถ่ายเอกสาร 10,000 แผ่น โดยไม่ติดเครื่อง
*ใช้งานร่วมกับเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องพิมพ์ดีดทั่วไป
*สี : ขาว
*กระดาษหนา : 70 แกรม
*ขนาดกระดาษ (กว้าง x ยาว) : 210 x 297 มม. (A4)
*บรรจุ : 1กล่อง, 5รีม

*นวัตกรรมกระดาษถ่ายเอกสาร คุณภาพระดับ Premium
*ผลิตด้วยสูตรพิเศษ Ultra Performance Formula
*เนื้อกระดาษคงความขาวกว่าที่เคย หนา และเรียบเนียน
*ทึบแสงกว่า ลดปัญหาการมองทะลุหลัง ไม่รบกวนสายตา
*ใช้งานได้ดีทั้ง 2 หน้า งานพิมพ์เรียบร้อย มีความน่าเชื่อถือ
*ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มอบความคุ้มค่าที่มากกว่า
*ลดปริมาณการใช้กระดาษได้ถึงครึ่ง ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
*เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของผู้ที่ต้องการลดต้นทุนทางธุรกิจ
*ห่อด้วยกระดาษเคลือบมันอย่างดี ช่วยป้องกันความชื้นจากภายนอก
*ผ่านการทดสอบการถ่ายเอกสาร 10,000 แผ่น โดยไม่ติดเครื่อง
*ใช้งานร่วมกับเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องพิมพ์ดีดทั่วไป
*สี : ขาว
*กระดาษหนา : 70 แกรม
*ขนาดกระดาษ (กว้าง x ยาว) : 210 x 297 มม. (A4)
*บรรจุ : 1กล่อง, 5รีม