ถ่านพานาโซนิค นีโอ
R03NT/2LS 1.5V AAA 2ก้อน/แพ็ค
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

ถ่านพานาโซนิค นีโอ
R03NT/2LS 1.5V AAA 2ก้อน/แพ็ค

Available: In Stock
30.00 ฿

*กำลังไฟ 1.5 โวลต์
*เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
*อายุการเก็บรักษา 3 ปี
*ขนาด AA
*บรรจุ 2 ก้อน/แพ็ค

*กำลังไฟ 1.5 โวลต์
*เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
*อายุการเก็บรักษา 3 ปี
*ขนาด AA
*บรรจุ 2 ก้อน/แพ็ค