ถ่านพานาโซนิค อัลคาไลน์
8ก้อน/แผง AAA Advanced
Power TR03T/8B
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

ถ่านพานาโซนิค อัลคาไลน์
8ก้อน/แผง AAA Advanced
Power TR03T/8B

Available: In Stock
168.00 ฿

* เหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการพลังงานสูง เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิทัล, เครื่องเล่นเทป/ซีดี/วีซีดีพกพา ฯลฯ
* ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
* ไร้สารปรอท
* กำลังไฟ 1.5 โวลต์
* ขนาด AAA
* บรรจุ 8 ก้อน/แพ็ค

* เหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการพลังงานสูง เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิทัล, เครื่องเล่นเทป/ซีดี/วีซีดีพกพา ฯลฯ
* ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
* ไร้สารปรอท
* กำลังไฟ 1.5 โวลต์
* ขนาด AAA
* บรรจุ 8 ก้อน/แพ็ค