ถ่านอัลคาไลน์ Energizer
AA LR6 E91 4ก้อน/แพ็ค
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

ถ่านอัลคาไลน์ Energizer
AA LR6 E91 4ก้อน/แพ็ค

Available: In Stock
78.00 ฿

*ถ่านอัลคาไลน์ เอเนอไจเซอร์ แมกซ์ มั่นใจได้ด้วยประสิทธิภาพการใช้งาน และพลังไฟสม่ำเสมอต่อเนื่องยาวนาน ไม่มีสารปรอทและแคคเมี่ยมควบคุมคุณภาพได้มาตรฐานโลก
*เหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการพลังงานสูง เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิทัล, เครื่องเล่นเทป MP3, เกมส์กด เป็นต้น
*ให้พลังงาน 10 เท่าของถ่านธรรมดา
*ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
*ไร้สารปรอทและแคคเมียม
*อายุการเก็บรักษา 10 ปี
*กำลังไฟ 1.5 โวลต์
*ขนาด AA
*บรรจุ 4 ก้อน / แพ็ค
*จำนวน 1 แพ็ค

*ถ่านอัลคาไลน์ เอเนอไจเซอร์ แมกซ์ มั่นใจได้ด้วยประสิทธิภาพการใช้งาน และพลังไฟสม่ำเสมอต่อเนื่องยาวนาน ไม่มีสารปรอทและแคคเมี่ยมควบคุมคุณภาพได้มาตรฐานโลก
*เหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการพลังงานสูง เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิทัล, เครื่องเล่นเทป MP3, เกมส์กด เป็นต้น
*ให้พลังงาน 10 เท่าของถ่านธรรมดา
*ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
*ไร้สารปรอทและแคคเมียม
*อายุการเก็บรักษา 10 ปี
*กำลังไฟ 1.5 โวลต์
*ขนาด AA
*บรรจุ 4 ก้อน / แพ็ค
*จำนวน 1 แพ็ค