น้ำยาเช็ดกระจก 520 มล.
มิสเตอร์มัสเซิล
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

น้ำยาเช็ดกระจก 520 มล.
มิสเตอร์มัสเซิล

Available: In Stock
78.00 ฿

*ใช้เช็ดทำความสะอาดกระจก ให้สดใส แวววาว ใช้ได้หลายพื้นผิว
*เพิ่มส่วนผสมของแอนตี้ดัสต์ ที่ช่วยป้องกันการเกาะติดของฝุ่น บนพื้นผิวและวัสดุต่างๆ ได้
*กระจกสะอาดใส ไม่ทิ้งคราบหลังการใช้
*ปริมาณสุทธิ 520 มล.

*ใช้เช็ดทำความสะอาดกระจก ให้สดใส แวววาว ใช้ได้หลายพื้นผิว
*เพิ่มส่วนผสมของแอนตี้ดัสต์ ที่ช่วยป้องกันการเกาะติดของฝุ่น บนพื้นผิวและวัสดุต่างๆ ได้
*กระจกสะอาดใส ไม่ทิ้งคราบหลังการใช้
*ปริมาณสุทธิ 520 มล.