ปากกาลูกลื่น ตราม้า H-402
0.7มม.
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

ปากกาลูกลื่น ตราม้า H-402
0.7มม.

Available: In Stock
187.50 ฿
Color

*ปากกาลูกลื่น แบบกด
*เขียนลื่น ทนต่อแรงกระแทก หมึกไหลสม่ำเสมอ
*สินค้ามาตรฐาน มอก.346-2527
*มีคลิปหนีบเพื่อความสะดวกในการพกพา
*ตัวด้ามสีเดียวกับสีหมึก
*ขนาดหัวปากกา 0.7 มม.
*บรรจุ 50 ด้าม/กระปุก

*ปากกาลูกลื่น แบบกด
*เขียนลื่น ทนต่อแรงกระแทก หมึกไหลสม่ำเสมอ
*สินค้ามาตรฐาน มอก.346-2527
*มีคลิปหนีบเพื่อความสะดวกในการพกพา
*ตัวด้ามสีเดียวกับสีหมึก
*ขนาดหัวปากกา 0.7 มม.
*บรรจุ 50 ด้าม/กระปุก