ปากกาเคมี อาร์ทไลน์
EK-700
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

ปากกาเคมี อาร์ทไลน์
EK-700

Available: In Stock
36.00 ฿ 52.00 ฿
Color

*ปากกามาร์คเกอร์ ชนิดหัวแหลม
*เขียนลื่น เส้นคมชัด ติดทนนาน
*หมึกสามารถกันนํ้าได้ดี
*กลิ่นไม่ฉุนรุนแรง ปราศจากสาร Xylene
*เขียนได้บนพื้นผิว เช่น เหล็ก, กระดาษ, พลาสติก, ฯลฯ
*ปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย MSDS)
*สามารถเติมหมึกได้ โดยใช้หมึกสำหรับรุ่น ESK-20
*สีหมึกลบไม่ได้ (Permanent)
*ปลอกปากกาแบบหนีบ สะดวกพกพา ไม่หล่นหาย
*ขนาดหัวปากกา 0.7 มม.
*ความยาวด้าม 12.5 ซม. (รวมปลอก)
*จำนวน 1 ด้าม

*ปากกามาร์คเกอร์ ชนิดหัวแหลม
*เขียนลื่น เส้นคมชัด ติดทนนาน
*หมึกสามารถกันนํ้าได้ดี
*กลิ่นไม่ฉุนรุนแรง ปราศจากสาร Xylene
*เขียนได้บนพื้นผิว เช่น เหล็ก, กระดาษ, พลาสติก, ฯลฯ
*ปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย MSDS)
*สามารถเติมหมึกได้ โดยใช้หมึกสำหรับรุ่น ESK-20
*สีหมึกลบไม่ได้ (Permanent)
*ปลอกปากกาแบบหนีบ สะดวกพกพา ไม่หล่นหาย
*ขนาดหัวปากกา 0.7 มม.
*ความยาวด้าม 12.5 ซม. (รวมปลอก)
*จำนวน 1 ด้าม