ปากกาเคมี 2 หัว ซากุระ
XYKT Identi 441
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

ปากกาเคมี 2 หัว ซากุระ
XYKT Identi 441

Available: In Stock
48.00 ฿ 57.00 ฿
Color

*ปากกาเคมี ชนิด 2 หัว
*สะดวกด้วยหัวปากกา 2 ขนาดในด้ามเดียว
*เส้นคมชัดต่อเนื่อง ไม่มีจุดบนลายเส้น
*ไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีกลิ่นฉุน
*น้ำหมึกกันน้ำ
*เขียนได้บนพื้นผิววัสดุผ้า ไมโครฟิล์ม แผ่นใส กระดาษ แผ่น CD เหล็ก พลาสติก กระเบื้อง ไม้ แผงวงจรไฟฟ้า และกระจกหรือแก้ว
*สีหมึกลบไม่ได้ (Permanent)
*หัวแหลม ขนาดหัวปากกา 0.3-0.5 มม. และขนาด 0.3-1.2 มม. (ขึ้นอยู่กับองศาการเขียน)
*จำนวน 1 ด้าม

*ปากกาเคมี ชนิด 2 หัว
*สะดวกด้วยหัวปากกา 2 ขนาดในด้ามเดียว
*เส้นคมชัดต่อเนื่อง ไม่มีจุดบนลายเส้น
*ไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีกลิ่นฉุน
*น้ำหมึกกันน้ำ
*เขียนได้บนพื้นผิววัสดุผ้า ไมโครฟิล์ม แผ่นใส กระดาษ แผ่น CD เหล็ก พลาสติก กระเบื้อง ไม้ แผงวงจรไฟฟ้า และกระจกหรือแก้ว
*สีหมึกลบไม่ได้ (Permanent)
*หัวแหลม ขนาดหัวปากกา 0.3-0.5 มม. และขนาด 0.3-1.2 มม. (ขึ้นอยู่กับองศาการเขียน)
*จำนวน 1 ด้าม