ปากกาไวท์บอร์ดไพลอต
WBMK-M
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

ปากกาไวท์บอร์ดไพลอต
WBMK-M

Available: In Stock
24.00 ฿

*ปากกาไวท์บอร์ด ชนิดหัวแหลม
*หัวปากกาแข็งแรง ไม่แตกยุ่ยง่าย
*ลบออกง่าย ไม่ทิ้งคราบหมึก
*สามารถเติมหมึกได้เมื่อหมึกหมด
*ขนาดเส้น 1.5-2 มม.(ขึ้นอยู่กับองศาการเขียน)
*ความยาวด้าม 13.2 ซม.
*จำนวน 1 ด้าม

*ปากกาไวท์บอร์ด ชนิดหัวแหลม
*หัวปากกาแข็งแรง ไม่แตกยุ่ยง่าย
*ลบออกง่าย ไม่ทิ้งคราบหมึก
*สามารถเติมหมึกได้เมื่อหมึกหมด
*ขนาดเส้น 1.5-2 มม.(ขึ้นอยู่กับองศาการเขียน)
*ความยาวด้าม 13.2 ซม.
*จำนวน 1 ด้าม