ปากกาไวท์บอร์ด อาร์ทไลน์
EK-500A
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

ปากกาไวท์บอร์ด อาร์ทไลน์
EK-500A

Available: In Stock
22.00 ฿
Color

*ปากกาไวท์บอร์ด ชนิดหัวแหลม
*หัวปากกาไฟเบอร์ ไม่ยุ่ย ไม่ทำลายผิวกระดาน
*ส่วนผสมของน้ำหมึกไม่มีกลิ่นฉุน และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ไร้สารพิษ (Non-Toxic, Xylene free)
*สามารถเขียนได้บนกระดานไวท์บอร์ด แก้ว และพื้นผิวที่ไม่มีรูพรุน
*เติมน้ำหมึกได้ (ESK-50A)
*สีหมึกลบได้บนพื้นผิวลื่น (Non-Permanent)
*ขนาดหัวปากกา 2 มม.
*ความยาวด้าม 13.8 ซม. (รวมปลอก)
*จำนวน 1 ด้าม

*ปากกาไวท์บอร์ด ชนิดหัวแหลม
*หัวปากกาไฟเบอร์ ไม่ยุ่ย ไม่ทำลายผิวกระดาน
*ส่วนผสมของน้ำหมึกไม่มีกลิ่นฉุน และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ไร้สารพิษ (Non-Toxic, Xylene free)
*สามารถเขียนได้บนกระดานไวท์บอร์ด แก้ว และพื้นผิวที่ไม่มีรูพรุน
*เติมน้ำหมึกได้ (ESK-50A)
*สีหมึกลบได้บนพื้นผิวลื่น (Non-Permanent)
*ขนาดหัวปากกา 2 มม.
*ความยาวด้าม 13.8 ซม. (รวมปลอก)
*จำนวน 1 ด้าม