ลิ้นแฟ้ม ตราใบโพธิ์ F-850
8 ซม. สีทอง
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

ลิ้นแฟ้ม ตราใบโพธิ์ F-850
8 ซม. สีทอง

Available: In Stock
59.00 ฿

*ลิ้นแฟ้มโลหะเคลือบสีทอง ไม่คมบาดมือ
*ใช้ร่วมกับแฟ้ม 2 รูทุกชนิด
*เหมาะสำหรับใช้เก็บรวบรวมเอกสารให้เป็นรูปเล่ม
*ระยะห่างระหว่างรูเจาะ : 8 ซม.
*ก้านแฟ้มยาว : 19.5 ซม.
*บรรจุ 50 ชุด/กล่อง, 1 กล่อง

*ลิ้นแฟ้มโลหะเคลือบสีทอง ไม่คมบาดมือ
*ใช้ร่วมกับแฟ้ม 2 รูทุกชนิด
*เหมาะสำหรับใช้เก็บรวบรวมเอกสารให้เป็นรูปเล่ม
*ระยะห่างระหว่างรูเจาะ : 8 ซม.
*ก้านแฟ้มยาว : 19.5 ซม.
*บรรจุ 50 ชุด/กล่อง, 1 กล่อง