หมึกเติมแท่นประทับตรา
ตราม้า 28มล.
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

หมึกเติมแท่นประทับตรา
ตราม้า 28มล.

Available: In Stock
13.00 ฿

*น้ำหมึกปลอดสารตะกั่ว ไม่กัดเนื้อยางให้เสียหาย ไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้
*ประทับตรา สีสด คมชัด แห้งเร็ว ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
*มาตรฐาน มอก.1677-2541 และ CE EN71/3, AP ASTM D 4236
*ใช้สำหรับเติมแท่นประทับเปล่า ตราม้า
*ปริมาณสุทธิ : 28 ซีซี/ขวด
*จำนวน 1 ขวด

*น้ำหมึกปลอดสารตะกั่ว ไม่กัดเนื้อยางให้เสียหาย ไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้
*ประทับตรา สีสด คมชัด แห้งเร็ว ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
*มาตรฐาน มอก.1677-2541 และ CE EN71/3, AP ASTM D 4236
*ใช้สำหรับเติมแท่นประทับเปล่า ตราม้า
*ปริมาณสุทธิ : 28 ซีซี/ขวด
*จำนวน 1 ขวด