เครื่องคิดเลข คาสิโอ
DX-120B 12หลัก
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

เครื่องคิดเลข คาสิโอ
DX-120B 12หลัก

Available: In Stock
428.00 ฿

*จอภาพ LCD แสดงตัวเลข ขนาดใหญ่ 12 หลัก
*คำนวณราคาขายแบบ Mark Up
*มีหน่วยความจำอิสระ และแสดงยอดรวมได้
*คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย
*คำนวณเปอร์เซ็นต์ (%) และ MU
*มีปุ่มปรับทศนิยม Cut,up,5/4,ADD Mode
*มีเครื่องหมายจุลภาคแบ่งทุกๆ 3 หลัก
*เลือกทศนิยมได้ 4 ตำแหน่ง
*ปุ่ม +/- สำหรับแปลงค่าตัวเลข
*ปุ่มสำหรับแก้ไข หรือลบตัวเลขหลักสุดท้ายได้ครั้งละ 1 หลัก
*แหล่งพลังงาน 2 ระบบ ใช้ได้ทั้ง พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
*ผลิตจากวัสดุ : หน้ากากโลหะ ปุ่มพลาสติก
*จำนวนตัวเลข : 12 หลัก
*จอแสดงผล : LCD
*ฟังก์ชันบนเครื่อง : GT / MR / MU / M- / M+ / AC / C
*แหล่งพลังงาน : พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
*ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) : 175.5 x 129 x 33.2 มม.
*น้ำหนัก : 185 กรัม
*จำนวน : 1 เครื่อง

*จอภาพ LCD แสดงตัวเลข ขนาดใหญ่ 12 หลัก
*คำนวณราคาขายแบบ Mark Up
*มีหน่วยความจำอิสระ และแสดงยอดรวมได้
*คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย
*คำนวณเปอร์เซ็นต์ (%) และ MU
*มีปุ่มปรับทศนิยม Cut,up,5/4,ADD Mode
*มีเครื่องหมายจุลภาคแบ่งทุกๆ 3 หลัก
*เลือกทศนิยมได้ 4 ตำแหน่ง
*ปุ่ม +/- สำหรับแปลงค่าตัวเลข
*ปุ่มสำหรับแก้ไข หรือลบตัวเลขหลักสุดท้ายได้ครั้งละ 1 หลัก
*แหล่งพลังงาน 2 ระบบ ใช้ได้ทั้ง พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
*ผลิตจากวัสดุ : หน้ากากโลหะ ปุ่มพลาสติก
*จำนวนตัวเลข : 12 หลัก
*จอแสดงผล : LCD
*ฟังก์ชันบนเครื่อง : GT / MR / MU / M- / M+ / AC / C
*แหล่งพลังงาน : พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
*ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) : 175.5 x 129 x 33.2 มม.
*น้ำหนัก : 185 กรัม
*จำนวน : 1 เครื่อง