เครื่องคิดเลข คาสิโอ
DX-120ST 12หลัก ปรับระดับ
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

เครื่องคิดเลข คาสิโอ
DX-120ST 12หลัก ปรับระดับ

Available: In Stock
464.00 ฿

*จอ LCD แสดงตัวเลขขนาดใหญ่พิเศษ 12 หลัก
*หน้าจอถนอมสายตา และปรับระดับจอภาพได้
*คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่าง่าย
*ปรับทศนิยมได้ Cut, up, 5/4, ADD Mode
*มีแป้น ON/OFF
*มีหน่วยความจำอิสระ (M+,M-)
*มีแป้นคำนวณ % และ MU
*มีเครื่องหมายจุลภาคแบ่งทุก ๆ 3 หลัก
*แป้นรองปุ่มกดชนิดโลหะ
*มีแป้นลบเลขถอยหลัง
*กำหนดราคาขายจากเปอร์เซนต์กำไร
*ใช้พลังงาน 2 ระบบ ทั้ง พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
*ผลิตจากวัสดุ : หน้ากากโลหะ ปุ่มพลาสติก
*ค่าแสดงผลสูงสุด : 12 หลัก
*จอแสดงผล : LCD
*ปรับหน้าจอแสดงผล : ได้
*ฟังก์ชันบนเครื่อง : GT / MR / MU / M- / M+ / AC / C
*แหล่งพลังงาน : พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
*ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) : 177.5 x 122.5 x 32.7 มม.
*น้ำหนัก : 195 กรัม
*จำนวน : 1 เครื่อง

*จอ LCD แสดงตัวเลขขนาดใหญ่พิเศษ 12 หลัก
*หน้าจอถนอมสายตา และปรับระดับจอภาพได้
*คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่าง่าย
*ปรับทศนิยมได้ Cut, up, 5/4, ADD Mode
*มีแป้น ON/OFF
*มีหน่วยความจำอิสระ (M+,M-)
*มีแป้นคำนวณ % และ MU
*มีเครื่องหมายจุลภาคแบ่งทุก ๆ 3 หลัก
*แป้นรองปุ่มกดชนิดโลหะ
*มีแป้นลบเลขถอยหลัง
*กำหนดราคาขายจากเปอร์เซนต์กำไร
*ใช้พลังงาน 2 ระบบ ทั้ง พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
*ผลิตจากวัสดุ : หน้ากากโลหะ ปุ่มพลาสติก
*ค่าแสดงผลสูงสุด : 12 หลัก
*จอแสดงผล : LCD
*ปรับหน้าจอแสดงผล : ได้
*ฟังก์ชันบนเครื่อง : GT / MR / MU / M- / M+ / AC / C
*แหล่งพลังงาน : พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
*ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) : 177.5 x 122.5 x 32.7 มม.
*น้ำหนัก : 195 กรัม
*จำนวน : 1 เครื่อง