เครื่องคิดเลข คาสิโอ
GX-12B 12หลัก
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

เครื่องคิดเลข คาสิโอ
GX-12B 12หลัก

Available: In Stock
369.00 ฿

*จอ LCD แสดงจำนวนตัวเลขได้ 12 หลัก
*มีหน่วยความจำ 2 หน่วย
*คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย
*มีปุ่มปรับทศนิยม Cut, up, 5/4, ADD Mode
*มีแป้นสำหรับคำนวณ % และ MU
*มีแป้น Item Counter
*มีแป้นสำหรับหาค่า สแควรูท
*มีแป้นลบเลขถอยหลัง
*มีเครื่องหมายจุลภาคแบ่งทุกๆ 3 หลัก
*ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
*ผลิตจากวัสดุ : พลาสติก
*จำนวนตัวเลข : 12 หลัก
*จอแสดงผล : LCD
*ปรับหน้าจอแสดงผล : ไม่ได้
*ฟังก์ชันบนเครื่อง : MU / M- / M+ / AC / C / MRC / MC
*แหล่งพลังงาน : พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
*ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) : 207.5 x 159 x 34.3 มม.
*น้ำหนัก : 245 กรัม
*จำนวน : 1 เครื่อง

*จอ LCD แสดงจำนวนตัวเลขได้ 12 หลัก
*มีหน่วยความจำ 2 หน่วย
*คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย
*มีปุ่มปรับทศนิยม Cut, up, 5/4, ADD Mode
*มีแป้นสำหรับคำนวณ % และ MU
*มีแป้น Item Counter
*มีแป้นสำหรับหาค่า สแควรูท
*มีแป้นลบเลขถอยหลัง
*มีเครื่องหมายจุลภาคแบ่งทุกๆ 3 หลัก
*ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
*ผลิตจากวัสดุ : พลาสติก
*จำนวนตัวเลข : 12 หลัก
*จอแสดงผล : LCD
*ปรับหน้าจอแสดงผล : ไม่ได้
*ฟังก์ชันบนเครื่อง : MU / M- / M+ / AC / C / MRC / MC
*แหล่งพลังงาน : พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
*ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) : 207.5 x 159 x 34.3 มม.
*น้ำหนัก : 245 กรัม
*จำนวน : 1 เครื่อง