เครื่องเจาะกระดาษ 2รู
โอเพน PU-3000
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

เครื่องเจาะกระดาษ 2รู
โอเพน PU-3000

Available: In Stock
4,450.00 ฿

*เครื่องมือหนักสำหรับงานหนัก มีฐานเครื่องยาวเป็นพิเศษเพื่อให้เครื่องเจาะมี
ความเสถียรไม่พลิกล้มง่าย
*ด้ามจับมีก้านยาวเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการเจาะ
*ความลึกจากขอบ 14มม.
*เจาะได้ 2 รู
*เจาะกระดาษหนา : 160 แผ่น
*รูมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.
*ขนาด : 140X405X 428 มม.
*จำนวน 1 เครื่อง

*เครื่องมือหนักสำหรับงานหนัก มีฐานเครื่องยาวเป็นพิเศษเพื่อให้เครื่องเจาะมี
ความเสถียรไม่พลิกล้มง่าย
*ด้ามจับมีก้านยาวเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการเจาะ
*ความลึกจากขอบ 14มม.
*เจาะได้ 2 รู
*เจาะกระดาษหนา : 160 แผ่น
*รูมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.
*ขนาด : 140X405X 428 มม.
*จำนวน 1 เครื่อง