แท่นหมึกประทับตรา
ตราม้า NO.4
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

แท่นหมึกประทับตรา
ตราม้า NO.4

Available: In Stock
34.00 ฿
Color

*ตลับโลหะและพลาสติกที่แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา เปิดใช้งานง่าย
*หน้าหมึกกรุสักหลาด อุ้มหมึกได้มากและนาน กระจายน้ำหมึกได้ดี
*น้ำหมึกปลอดสารตะกั่ว ไม่กัดเนื้อยางให้เสียหาย ไม่เป็นพิษ
*ใช้ร่วมกับหมึกเติมแท่นประทับ ตราม้า
*ได้มาตรฐาน มอก.1677-2541
*ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว) : 4.8 × 7 ซม./แท่น
*จำนวน 1 แท่น

*ตลับโลหะและพลาสติกที่แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา เปิดใช้งานง่าย
*หน้าหมึกกรุสักหลาด อุ้มหมึกได้มากและนาน กระจายน้ำหมึกได้ดี
*น้ำหมึกปลอดสารตะกั่ว ไม่กัดเนื้อยางให้เสียหาย ไม่เป็นพิษ
*ใช้ร่วมกับหมึกเติมแท่นประทับ ตราม้า
*ได้มาตรฐาน มอก.1677-2541
*ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว) : 4.8 × 7 ซม./แท่น
*จำนวน 1 แท่น