แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ anitech
P202 USB
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ anitech
P202 USB

Available: In Stock
199.00 ฿

*เชื่อมต่อผ่านทางสาย USB
*ปุ่มมาตรฐาน 104 ปุ่ม
*ความยาวสาย 135 ซม.
*ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง) : 14 × 44 × 2 ซม./ชิ้น
จำนวน 1 ชิ้น

*เชื่อมต่อผ่านทางสาย USB
*ปุ่มมาตรฐาน 104 ปุ่ม
*ความยาวสาย 135 ซม.
*ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง) : 14 × 44 × 2 ซม./ชิ้น
จำนวน 1 ชิ้น